AEPCROObjectius

AEPCRO

Els polígons d’activitat econòmica són una peça clau del teixit productiu en tant que constitueixen l’entorn immediat de les empreses que s’hi ubiquen i són, a més, espais on es genera una part significativa de la riquesa i l’ocupació dels territoris, i concretament AEPCRO es proposa acomplir una sèrie d’objectius que han de convertir aquest polígon en un espai empresarial que porti a terme totes aquelles actuacions que determinin i aprovin els seus associats en la defensa dels interessos d’aquests, que tingui com a prioritat la millora de les infraestructures així com dels serveis públics que puguin ser exigits per les administracions responsables dels serveis, representar a tot el col.lectiu davant les administracions públiques amb l’objectiu d’establir acords bilaterals, dotar de senyalització tant d’empreses i serveis com d’altres emplaçaments, millorar la neteja, manteniment, enjardinament, enllumenat, seguretat i vigilància, organitzar i millorar tant la mobilitat interna (aparcament, càrregues i descàrregues) com l’externa (transports públics).


Un altre finalitat d’AEPCRO consisteix en dotar de més i millors serveis empresarials a les organitzacions que estan ubicades al Polígon, facilitant la comunicació entre elles mateixes, en l’elaboració d’un directori empresarial, en aprofitar sinèrgies i contactes, oferint un cens de naus buides, entre altres informacions.

Un objectiu estratègic per AEPCRO és la formació dels treballadors de les empreses, doncs gràcies a ella s’aconsegueix una millora de les competències del lloc de treball, indispensables per enfortir la situació competitiva de les empreses i del seu personal. En aquest sentit i per cobrir aquestes necessitats AEPCRO compta amb la col·laboració de dos centres de formació de referència al Vallès ESEC CENTRE FORMACIÓ I INSTEC que donen solució a les múltiples necessitats de les organitzacions.


aepcro - Associació d’Empreses i Propietaris del PAE Can Roqueta de Sabadell
Avís legal     -     Política de cookies     -     Mapa web    -     Produit per Anunzia
E-mail: info@aepcro.cat     -     Telèfon: 93 745 78 10     -     NIF-G67030320
C/ Indústria 16, entrada per Plaça Miquel Crusafont - 08202 Sabadell - Barcelona