AEPCROTaxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals


20/03/2018


L’Ajuntament de Sabadell està cobrant de forma habitual aquesta taxa a les empreses establertes al Polígon de Can Roqueta. Des del 2017 el rebut de la taxa es presenta directament al propietari del immoble (qui el repercuteix al llogater) tot i que si es volen demanar bonificacions o l’exempció, ho ha de fer el titular de l’activitat, encara que sigui el llogater.

Ara bé, les taxes es cobren per la prestació d’un servei, en aquest cas per la recollida, transport i tractament dels residus municipals assimilats a domèstics, i l’Ajuntament de Sabadell no presta aquest servei a Can Roqueta, on existeix un únic punt de contenidors de recollida a la rotonda de l’Avinguda Can Roqueta amb l’Avinguda Can Bordoll, per tant i segons la nostra opinió el cobrament d’aquesta taxa és contraria a dret.

Davant d’aquesta situació que es pot fer? (una d’aquestes 4 opcions):

1. Seguir pagant el rebut de la taxa que presenta l’Ajuntament.

2. Sol·licitar, si s’escau, les bonificacions previstes a l’Ordenança i que poden reduir fins el 90% l’import final de la taxa.

3. Si l’empresa pot acreditar que els seus residus assimilats a domèstics són gestionats mitjançant un gestor privat autoritzat, es pot sol·licitar l’EXEMPCIÓ TOTAL DE LA TAXA.

4. A la recepció de la taxa presentar un recurs de reposició davant l’Ajuntament justificant la no aplicació davant la manca de fet imposable i sol·licitant la devolució dels diners ingressats indegudament per aquests concepte en els darrers 4 anys. Si la resposta de l’Ajuntament és negativa cal continuar la reclamació en via judicial.

Totes les empreses membres de l’Associació d’Empreses i Propietaris del PAE de Can Roqueta · AEPCRO, és poden adreçar a l’Associació per valorar individualment cada cas i procedir a les oportunes tramitacions o reclamacions.Tornar al llistat


< Tornar

aepcro - Associació d’Empreses i Propietaris del PAE Can Roqueta de Sabadell
Avís legal     -     Política de cookies     -     Mapa web    -     Produit per Anunzia
E-mail: info@aepcro.cat     -     Telèfon: 93 745 78 10     -     NIF-G67030320
C/ Indústria 16, entrada per Plaça Miquel Crusafont - 08202 Sabadell - Barcelona