AEPCRODepartament Jurídic Laboral

Consultoria i Assessorament Jurídic - Laboral


Consultoria Legal.

Assessorament jurídic.

Servei reclamació impagats i recuperació IVA

Recursos en expedients administratius.

Redacció de contractes.

Due Diligence.

CMAC i Tribunal Laboral.

Conflictes Col.lectius i ERO.

Inspeccions de Treball.

Convenis col.lectius i acords d'empresa.

Auditories laborals.

Estudis prejubilacions.

Informació novetats legals.info@aepcro.cataepcro - Associació d’Empreses i Propietaris del PAE Can Roqueta de Sabadell
Avís legal     -     Política de cookies     -     Mapa web    -     Produit per Anunzia
E-mail: info@aepcro.cat     -     Telèfon: 93 745 78 10     -     NIF-G67030320
C/ Indústria 16, entrada per Plaça Miquel Crusafont - 08202 Sabadell - Barcelona